2% PRE VAŠE DETI

nazov

MŠ Slnečnice

Materská škola pre deti od 2 do 6 rokov

MŠ Slnečnice

Bystrá škôlka Slnečnice, je situovaná na okraji Petržalky, v novovzniknutom bytovom komplexe. Jej zámerom je slúžiť nielen ľuďom zo Slnečníc, ale aj rodičom z celej Petržalky a priľahlých dedín, ako sú Jarovce, Rusovce, Rajka.. Škôlka je moderne zariadená a vybavená v duchu Montessori vzdelávania. Snažíme sa však kombinovať to najlepšie z rôznych smerov. Na dosah je príjemný lesík aj detské ihriská.

Náš tím

 • Gabriela Mattošová

  Gabriela Mattošová

  Zakladateľka

  Gabriela Mattošová

  Gabriela Mattošová

  Zakladateľka

  Z mojich skúseností je rešpektujúci prístup a podnetné prostredie pri výchove a vzdelávaní detí enormne dôležité a zároveň v našej spoločnosti veľmi nedocenené a málo uplatňované. Snažíme sa denne sprevádzať každé naše dieťa pri jeho prirodzenom budovaní si vlastnej sebaistoty, vnútornej rovnováhy a prirodzenej motivácii učiť sa. Spokojné, šťastné a bystré dieťa je pre mňa výstupom našej práce. To je Bystrá škôlka.

  Vzdelanie: 
  The Open University, London, UK

  • Master of Business Administration – Business and Management
  • Professional Diploma in Business and Management
  • Professional Certificate in Management
  Norfolk Senior High School, NE, USA
  Evanjelické gymnázium,  Tisovec – anglické bilingválne maturitné štúdium

  Kurzy a školenia:
  Association Montessori Internationale (AMI) – Assistants Certificate Courses
  • Infancy 0-3 years
  • Primary 3-6 years
  Kurz Rešpektovať a byť rešpektovaný – Manželia Kopřivovci
   
   

 • Petra Szántai

  Petra Szántai

  Riaditeľka MŠ

  Petra Szántai

  Petra Szántai

  Riaditeľka MŠ

  Vzdelanie:

  • Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta: magisterský odbor: Predprimárne vzdelávanie
  • Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, bakalársky odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
  Doplňujúce vzdelávanie:
  • Prvá a druhá atestácia pre materské školy
  • Funkčné vzdelávanie: Manažment školy a školského zariadenia a všetky rozširujúce moduly funkčného vzdelávania
  • Anglický jazyk: QTS qualified teacher status, Certifikát: Britský kvalifikovaný pedagóg
  Kurzy a školenia
  • Montessori courses, Maria Montessori Institute London
  • AMI 0-3 a 3-6 asistentské kurzy, Montessori Institute Praha
  • Vzdelávacie semináre Montessori pedagogiky pre vek 0 – 12 rokov, Centrum Alfamília
  • Národný kurz Montessori pedagogiky pre vek 3 – 6 rokov, Slovenská asociácia Montessori – prebieha
  • Rešpektovať a byť rešpektovaný

 • Zuzana Stašková

  Zuzana Stašková

  Vedúca prevádzky Sky Park a Slnečnice

  Zuzana Stašková

  Zuzana Stašková

  Vedúca prevádzky Sky Park a Slnečnice

  "Deti možno zabudnú, čo ste povedali, čo ste urobili, ale nikdy nezabudnú, ako sa vedľa vás cítili."
  Na mojej práci ma najviac baví a napĺňa to, že mám tu možnosť pracovať s deťmi a vidieť šťastie v ich očiach, keď sa naučia niečo nové, keď sa niekam posunú. Práca s deťmi ma napĺňa, pretože nikto vám nedokáže dať toľko lásky a úprimnejšiu spätnú väzbu ako práve deti.

  Vzdelanie:
  Univerzita J.A. Komenského, odbor Pedagogika

  Kurzy a školenia:
  Národný kurz Montessori pedagogiky pre predškolský vek (Slovenská asociácia Montessori)
  Vzdelávací seminár Montessori pedagogiky pre vek 0 - 6 rokov (Centrum holistického vzdelávania)
  Kurz zameraný na vedenie detí predškolského veku Cassiopeia (Slovenský skauting)

 • Lesia Lehotská

  Lesia Lehotská

  Pedagóg

  Lesia Lehotská

  Lesia Lehotská

  Pedagóg

  Práca s deťmi ma veľmi napĺňa. Toľko úprimnosti a lásky na meter štvorcový zažije človek len v škôlke. 

  Vzdelanie: 
  Pedagogická škola, Bullova 2 / 2020-2022
  Early years, Sutton college, Londýn, 2018
  English Plus Advanced course, Banff and Buchan college 2013, Aberdeen

  Kurzy a školenia:
  Montessori 3-6, Asociácia Montessori na Slovensku, 2020-…
  Jolly phonics Moduly 1-5, Pezinok August 2021
  Montessori 0-3, Montemama, Bratislava, September 2020
   

 • Martina Mokrišová

  Martina Mokrišová

  Pedagóg

  Martina Mokrišová

  Martina Mokrišová

  Pedagóg

  Každé dieťa je jedinečná ľudská bytosť. Preto povolanie učiteľa, pre mňa znamená, dať im tie najkrajšie dary sveta, ako sú korene zodpovednosti a krídla nezávislosti. 

  Vzdelanie:
  Univerzita Komenskeho v Bratislave - bakalarske štúdium - odbor špeciálna pedagogika 
  Univerzita Komenskeho v Bratislave- magisterske študium- odbor poradenstvo a pedagogika zrakovo postihnutych 

  Kurzy a školenia: 
  Montessori kurz Senec 
  Kurz prvej pomoci - Slovensky červeny kriz 
  Letny kurz - Montessori Senec 

 • Zuzana Frendáková

  Zuzana Frendáková

  Pedagóg

  Zuzana Frendáková

  Zuzana Frendáková

  Pedagóg

  Mojou túžbou je pomáhať deťom rásť a spoznávať svet, odovzdať im moje vedomosti a informácie s láskavým prístupom a rešpektom. Sama sa stále rada učím veci a keď mi deti kladú otázky mám pocit že mi to pomáha vidieť svet z nového iného uhla pohľadu, čím podporujem vlastný neustály proces učenia sa. V neposlednom rade, je svet detí, neskutočná zábava.

  Vzdelanie: 
  Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľatvo SSOŠ DSA

  Kurzy a školenia:
  Letný montessori kurz 2021

 • Miriama Zaťková

  Miriama Zaťková

  Pedagóg

  Miriama Zaťková

  Miriama Zaťková

  Pedagóg

  Nie je krajšia práca ako byť dieťaťu sprievodcom v jeho najdôležitejšom období života a môcť tak vidieť jeho rozvoj vďaka bezpečnému a láskavému prostrediu, venovaním mu pozornosti a porozumenia. 

  Vzdelanie: 
  Psychológia, Filozofická fakulta (Univerzita Komenského), Bratislava
  Psychológia, Filozofická fakulta (Trnavská univerzita), Trnava

  Kurzy a školenia:
  Hry s hudbou - MTerapio
  Senzorické hry - MTerapio
  Montessori kurz

 • Ľudmila Petkáčová

  Ľudmila Petkáčová

  Pedagóg

  Ľudmila Petkáčová

  Ľudmila Petkáčová

  Pedagóg

  Prácu v materskej škole vnímam ako svoje poslanie. Deti sú pre mňa jedinečné bytosti s nevyčepatelňou studňou lásky a úprimnosti. Pozorovať pokroky detí , ich vývoj,  byť deťom  sprievodca ich najdôležitejším obdobím života ma napĺňa pocitom šťastia. Je úžasne hravou formou odovzdávať deťom moje nadobudnuté vedomosti a skúsenosti.

  Vzdelanie:
  Katolícka univerzita v Ružomberku - Pedagogická fakulta - odbor predškolská a elementárna pedagogika 

  Kurzy a školenia:
  Montessori Senec 
  Rešpektovať a byť rešpektovaný - Kopřivovci 
  Montessori aktivity pre deti od troch rokov 
   

 • Bobana Milošević

  Bobana Milošević

  Anglický lektor

  Bobana Milošević

  Bobana Milošević

  Anglický lektor

  Since my childhood, I have always wanted to become a teacher. I love this job because it gives me the opportunity to support children and help them become independent and successful individuals.

  Education:
  MA English language and literature, Faculty of Philosophy, Serbia

  Courses:
  1.AMI 3-6 Assistant course 
  2. Jolly Phonics Modules 1-5
  3. Rešpektovať a byť rešpektovaný

 • Elif Kollarik

  Elif Kollarik

  Anglický lektor

  Elif Kollarik

  Elif Kollarik

  Anglický lektor

  I was born in Turkey, Bursa. I had my primary education in my hometown and moved to another city for a teacher training high-school. I had my degree in English Language Teaching at Uludag University with government scholarship. (8 years of teacher training in total)

  During my university years I had opportunity to attend various erasmus+ programs to learn from people of different cultures and apply my knowledge to my teaching strategies. 

  Before moving to Slovakia I had chance to work with different age groups in language teaching for approximately 3 years but for me kids and teenagers are the most interesting groups to work with. 

  Education:
  Körfez Anatolian Teacher Training High School (4 years) 

  Uludag University / English Language Teaching (4 years) Bachelor's degree 
  (diploma is valid in European Union) 

  Courses:
  Jolly Phonics Module 1 & 2

 • Ivona Kovaľová

  Ivona Kovaľová

  Anglický lektor

  Ivona Kovaľová

  Ivona Kovaľová

  Anglický lektor

  Verím, že byť dobrým učiteľom znamená byť schopný počúvať každé dieťa a rešpektovať jeho individualitu tak, ako by sme chceli, aby my sami sme boli vypočutí a rešpektovaní. Deti sú oveľa schopnejšie a vnímavejšie, ako si my dospelí často myslíme, a ja som nimi každý deň neustále úžasne ohromená.
  Tiež si myslím, že byť bilingválny je v dnešnom multikultúrnom svete veľkým prínosom, a keďže som sama bilingválna, viem sa vžiť do toho aké to je sa učiť druhý jazyk v útlom veku. 

  Vzdelanie:
  MRes Psychological Methods, University of Sussex

  BSc (Hons) Psychology, University of Kent

  Kurzy:
  Jolly phonics modules 1 & 2

Fotogaléria MŠ Slnečnice

Priestory a pomôcky