2% PRE VAŠE DETI

nazov

Náš tím

Náš tím

 • Gabriela Mattošová

  Gabriela Mattošová

  Zakladateľka

  Gabriela Mattošová

  Gabriela Mattošová

  Zakladateľka

  Z mojich skúseností je rešpektujúci prístup a podnetné prostredie pri výchove a vzdelávaní detí enormne dôležité a zároveň v našej spoločnosti veľmi nedocenené a málo uplatňované. Snažíme sa denne sprevádzať každé naše dieťa pri jeho prirodzenom budovaní si vlastnej sebaistoty, vnútornej rovnováhy a prirodzenej motivácii učiť sa. Spokojné, šťastné a bystré dieťa je pre mňa výstupom našej práce. To je Bystrá škôlka.

  Vzdelanie: 
  The Open University, London, UK

  • Master of Business Administration – Business and Management
  • Professional Diploma in Business and Management
  • Professional Certificate in Management
  Norfolk Senior High School, NE, USA
  Evanjelické gymnázium,  Tisovec – anglické bilingválne maturitné štúdium

  Kurzy a školenia:
  Association Montessori Internationale (AMI) – Assistants Certificate Courses
  • Infancy 0-3 years
  • Primary 3-6 years
  Kurz Rešpektovať a byť rešpektovaný – Manželia Kopřivovci
   
   

 • Petra Szántai

  Petra Szántai

  Riaditeľka MŠ

  Petra Szántai

  Petra Szántai

  Riaditeľka MŠ

  Vzdelanie:

  • Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta: magisterský odbor: Predprimárne vzdelávanie
  • Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, bakalársky odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
  Doplňujúce vzdelávanie:
  • Prvá a druhá atestácia pre materské školy
  • Funkčné vzdelávanie: Manažment školy a školského zariadenia a všetky rozširujúce moduly funkčného vzdelávania
  • Anglický jazyk: QTS qualified teacher status, Certifikát: Britský kvalifikovaný pedagóg
  Kurzy a školenia
  • Montessori courses, Maria Montessori Institute London
  • AMI 0-3 a 3-6 asistentské kurzy, Montessori Institute Praha
  • Vzdelávacie semináre Montessori pedagogiky pre vek 0 – 12 rokov, Centrum Alfamília
  • Národný kurz Montessori pedagogiky pre vek 3 – 6 rokov, Slovenská asociácia Montessori – prebieha
  • Rešpektovať a byť rešpektovaný

 • Zuzana Stašková

  Zuzana Stašková

  Vedúca prevádzky Sky Park a Slnečnice

  Zuzana Stašková

  Zuzana Stašková

  Vedúca prevádzky Sky Park a Slnečnice

  "Deti možno zabudnú, čo ste povedali, čo ste urobili, ale nikdy nezabudnú, ako sa vedľa vás cítili."
  Na mojej práci ma najviac baví a napĺňa to, že mám tu možnosť pracovať s deťmi a vidieť šťastie v ich očiach, keď sa naučia niečo nové, keď sa niekam posunú. Práca s deťmi ma napĺňa, pretože nikto vám nedokáže dať toľko lásky a úprimnejšiu spätnú väzbu ako práve deti.

  Vzdelanie:
  Univerzita J.A. Komenského, odbor Pedagogika

  Kurzy a školenia:
  Národný kurz Montessori pedagogiky pre predškolský vek (Slovenská asociácia Montessori)
  Vzdelávací seminár Montessori pedagogiky pre vek 0 - 6 rokov (Centrum holistického vzdelávania)
  Kurz zameraný na vedenie detí predškolského veku Cassiopeia (Slovenský skauting)

 • Lesia Lehotská

  Lesia Lehotská

  Pedagóg

  Lesia Lehotská

  Lesia Lehotská

  Pedagóg

  Práca s deťmi ma veľmi napĺňa. Toľko úprimnosti a lásky na meter štvorcový zažije človek len v škôlke. 

  Vzdelanie: 
  Pedagogická škola, Bullova 2 / 2020-2022
  Early years, Sutton college, Londýn, 2018
  English Plus Advanced course, Banff and Buchan college 2013, Aberdeen

  Kurzy a školenia:
  Montessori 3-6, Asociácia Montessori na Slovensku, 2020-…
  Jolly phonics Moduly 1-5, Pezinok August 2021
  Montessori 0-3, Montemama, Bratislava, September 2020
   

 • Martina Mokrišová

  Martina Mokrišová

  Pedagóg

  Martina Mokrišová

  Martina Mokrišová

  Pedagóg

  Každé dieťa je jedinečná ľudská bytosť. Preto povolanie učiteľa, pre mňa znamená, dať im tie najkrajšie dary sveta, ako sú korene zodpovednosti a krídla nezávislosti. 

  Vzdelanie:
  Univerzita Komenskeho v Bratislave - bakalarske štúdium - odbor špeciálna pedagogika 
  Univerzita Komenskeho v Bratislave- magisterske študium- odbor poradenstvo a pedagogika zrakovo postihnutych 

  Kurzy a školenia: 
  Montessori kurz Senec 
  Kurz prvej pomoci - Slovensky červeny kriz 
  Letny kurz - Montessori Senec 

 • Vladimíra Byrtusová

  Vladimíra Byrtusová

  Vedúca Detské jasle

  Vladimíra Byrtusová

  Vladimíra Byrtusová

  Vedúca Detské jasle

  Úlohou pedagóga je podporovať deti v ich napredovaní, pomáhať im rásť a spoznávať svet, byť sprievodcom v kľúčovom období ich života. Vďaka uplatňovaniu rešpektujúceho prístupu v bezpečnom a podnetnom prostredí sa priaznivo ovplyvňuje formovanie osobnosti dieťaťa, budovanie sebaistoty či motivácia učiť sa a to už od útleho veku dieťaťa. Práve toto považujem za kľúčové faktory, vďaka ktorým ma táto profesia napĺňa.

  Vzdelanie: 
  Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore špeciálna pedagogika
  Stredná škola = Štúdium na pedagogickej a sociálnej akadémii - študijný odbor: pedagogické lýceum

  Kurzy a školenia:
  AMI certifikovaný kurz pre asistentov zameraný na prácu s deťmi od 0 do 3 rokov
  Rešpektovať a byť rešpektovaný
  Akreditovaný kurz bazálnej stimulácie

   

 • Tatiana Šimoňáková

  Tatiana Šimoňáková

  Pedagóg

  Tatiana Šimoňáková

  Tatiana Šimoňáková

  Pedagóg

  Jedným z dôvodov, prečo si vážim vzdelanie, je sloboda, ktorú vďaka nemu mám. Skutočne slobodne sa totiž môže rozhodnúť len človek, ktorý má dostatok informácií a rozumie situácii, v ktorej sa nachádza. Preto najmä ako učiteľ chcem poskytnúť dieťaťu lásku, oporu, pocit bezpečia a empatiu, a podieľať sa tak na jeho rozvoji osobnosti v uvedomelého človeka, ktorý môže zlepšovať tento svet. Každé dieťa je iné, a preto rešpektujem a zohľadňujem túto inakosť. Prijímať svojich žiakov s úctou, láskou, veriť im a veriť hlavne ich schopnostiam, že to dokážu je prvým predpokladom spoločného úspechu, napredovania a pokroku, ktorý môžem u nich vidieť. Moderný učiteľ nie je len ten, čo učí a odovzdáva vedomosti, ale aj ten, čo sa učí. Odmenou mi je tak pohľad do detských, šťastných očí a mnoho objatí.


  Vzdelanie:
  Konzervatórium Dezidera Kardoša v Prešove-hudobný odbor hra na cimbale.


  Kurzy a Školenia:
  Kurz Monemama 0-3 rokov ako sa spolu hrať
  Montessori Senec certifikovaný kurz 5

 • Veronika Štiberová

  Veronika Štiberová

  Pedagóg

  Veronika Štiberová

  Veronika Štiberová

  Pedagóg

  Už od útleho detstva bolo mojim snom stať sa učiteľkou, pretože som mala neustále potrebu pomáhať druhým deťom. Najviac ma na práci s deťmi napĺňa, keď im môžem pomôcť nie len pri rozvoji ich tvorivosti, ale aj pri prekonávaní hraníc, ktoré vedú k lepšiemu poznaniu seba samého a aj svojho okolia. Veľkým pozitívom pre mňa pri tejto práci je spätná väzba od detí, ktorá prichádza v podobe úprimného detského úsmevu, ktorý nejde ničím nahradiť a je odmenou za dobre vykonanú prácu. 

  Vzdelanie:
  Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore sociálna práca
  Stredná škola = Štúdium na pedagogickej a sociálnej akadémii - študijný odbor: pedagogické lýceum