2% PRE VAŠE DETI

nazov

Náš tím

Náš tím

 • Gabriela Mattošová

  Gabriela Mattošová

  Zakladateľka

  Gabriela Mattošová

  Gabriela Mattošová

  Zakladateľka

  Z mojich skúseností je rešpektujúci prístup a podnetné prostredie pri výchove a vzdelávaní detí enormne dôležité a zároveň v našej spoločnosti veľmi nedocenené a málo uplatňované. Snažíme sa denne sprevádzať každé naše dieťa pri jeho prirodzenom budovaní si vlastnej sebaistoty, vnútornej rovnováhy a prirodzenej motivácii učiť sa. Spokojné, šťastné a bystré dieťa je pre mňa výstupom našej práce. To je Bystrá škôlka.

  Vzdelanie: 
  The Open University, London, UK

  • Master of Business Administration – Business and Management
  • Professional Diploma in Business and Management
  • Professional Certificate in Management
  Norfolk Senior High School, NE, USA
  Evanjelické gymnázium,  Tisovec – anglické bilingválne maturitné štúdium

  Kurzy a školenia:
  Association Montessori Internationale (AMI) – Assistants Certificate Courses
  • Infancy 0-3 years
  • Primary 3-6 years
  Kurz Rešpektovať a byť rešpektovaný – Manželia Kopřivovci
   
   

 • Petra Szántai

  Petra Szántai

  Riaditeľka MŠ

  Petra Szántai

  Petra Szántai

  Riaditeľka MŠ

  Vzdelanie:

  • Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta: magisterský odbor: Predprimárne vzdelávanie
  • Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, bakalársky odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
  Doplňujúce vzdelávanie:
  • Prvá a druhá atestácia pre materské školy
  • Funkčné vzdelávanie: Manažment školy a školského zariadenia a všetky rozširujúce moduly funkčného vzdelávania
  • Anglický jazyk: QTS qualified teacher status, Certifikát: Britský kvalifikovaný pedagóg
  Kurzy a školenia
  • Montessori courses, Maria Montessori Institute London
  • AMI 0-3 a 3-6 asistentské kurzy, Montessori Institute Praha
  • Vzdelávacie semináre Montessori pedagogiky pre vek 0 – 12 rokov, Centrum Alfamília
  • Národný kurz Montessori pedagogiky pre vek 3 – 6 rokov, Slovenská asociácia Montessori – prebieha
  • Rešpektovať a byť rešpektovaný

 • Zuzana Stašková

  Zuzana Stašková

  Vedúca prevádzky Sky Park a Slnečnice

  Zuzana Stašková

  Zuzana Stašková

  Vedúca prevádzky Sky Park a Slnečnice

  "Deti možno zabudnú, čo ste povedali, čo ste urobili, ale nikdy nezabudnú, ako sa vedľa vás cítili."
  Na mojej práci ma najviac baví a napĺňa to, že mám tu možnosť pracovať s deťmi a vidieť šťastie v ich očiach, keď sa naučia niečo nové, keď sa niekam posunú. Práca s deťmi ma napĺňa, pretože nikto vám nedokáže dať toľko lásky a úprimnejšiu spätnú väzbu ako práve deti.

  Vzdelanie:
  Univerzita J.A. Komenského, odbor Pedagogika

  Kurzy a školenia:
  Národný kurz Montessori pedagogiky pre predškolský vek (Slovenská asociácia Montessori)
  Vzdelávací seminár Montessori pedagogiky pre vek 0 - 6 rokov (Centrum holistického vzdelávania)
  Kurz zameraný na vedenie detí predškolského veku Cassiopeia (Slovenský skauting)

 • Martina Mokrišová

  Martina Mokrišová

  Pedagóg

  Martina Mokrišová

  Martina Mokrišová

  Pedagóg

  Každé dieťa je jedinečná ľudská bytosť. Preto povolanie učiteľa, pre mňa znamená, dať im tie najkrajšie dary sveta, ako sú korene zodpovednosti a krídla nezávislosti. 

  Vzdelanie:
  Univerzita Komenskeho v Bratislave - bakalarske štúdium - odbor špeciálna pedagogika 
  Univerzita Komenskeho v Bratislave- magisterske študium- odbor poradenstvo a pedagogika zrakovo postihnutych 

  Kurzy a školenia: 
  Montessori kurz Senec 
  Kurz prvej pomoci - Slovensky červeny kriz 
  Letny kurz - Montessori Senec 

 • Vladimíra Byrtusová

  Vladimíra Byrtusová

  Vedúca Detské jasle

  Vladimíra Byrtusová

  Vladimíra Byrtusová

  Vedúca Detské jasle

  Úlohou pedagóga je podporovať deti v ich napredovaní, pomáhať im rásť a spoznávať svet, byť sprievodcom v kľúčovom období ich života. Vďaka uplatňovaniu rešpektujúceho prístupu v bezpečnom a podnetnom prostredí sa priaznivo ovplyvňuje formovanie osobnosti dieťaťa, budovanie sebaistoty či motivácia učiť sa a to už od útleho veku dieťaťa. Práve toto považujem za kľúčové faktory, vďaka ktorým ma táto profesia napĺňa.

  Vzdelanie: 
  Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore špeciálna pedagogika
  Stredná škola = Štúdium na pedagogickej a sociálnej akadémii - študijný odbor: pedagogické lýceum

  Kurzy a školenia:
  AMI certifikovaný kurz pre asistentov zameraný na prácu s deťmi od 0 do 3 rokov
  Rešpektovať a byť rešpektovaný
  Akreditovaný kurz bazálnej stimulácie

   

 • Miriama Zaťková

  Miriama Zaťková

  Pedagóg

  Miriama Zaťková

  Miriama Zaťková

  Pedagóg

  Nie je krajšia práca ako byť dieťaťu sprievodcom v jeho najdôležitejšom období života a môcť tak vidieť jeho rozvoj vďaka bezpečnému a láskavému prostrediu, venovaním mu pozornosti a porozumenia. 

  Vzdelanie: 
  Psychológia, Filozofická fakulta (Univerzita Komenského), Bratislava
  Psychológia, Filozofická fakulta (Trnavská univerzita), Trnava
  Pedagogika, Stredná odborná škola pedagogická, Bratislava

  Kurzy a školenia:
  Hry s hudbou - MTerapio
  Senzorické hry - MTerapio
  Montessori kurz Senec 

 • Ľudmila Petkáčová

  Ľudmila Petkáčová

  Pedagóg

  Ľudmila Petkáčová

  Ľudmila Petkáčová

  Pedagóg

  Prácu v materskej škole vnímam ako svoje poslanie. Deti sú pre mňa jedinečné bytosti s nevyčepatelňou studňou lásky a úprimnosti. Pozorovať pokroky detí , ich vývoj,  byť deťom  sprievodca ich najdôležitejším obdobím života ma napĺňa pocitom šťastia. Je úžasne hravou formou odovzdávať deťom moje nadobudnuté vedomosti a skúsenosti.

  Vzdelanie:
  Katolícka univerzita v Ružomberku - Pedagogická fakulta - odbor predškolská a elementárna pedagogika 

  Kurzy a školenia:
  Montessori Senec 
  Rešpektovať a byť rešpektovaný - Kopřivovci 
  Montessori aktivity pre deti od troch rokov 
   

 • Bobana Milošević

  Bobana Milošević

  Anglický lektor

  Bobana Milošević

  Bobana Milošević

  Anglický lektor

  Since my childhood, I have always wanted to become a teacher. I love this job because it gives me the
  opportunity to support children and help them become independent and successful individuals.

  Education:
  MA in English language and literature, Faculty of Philosophy, Serbia

  Courses:
  1.AMI 3-6 Assistant course
  2. Jolly Phonics Modules 1-5
  3. Rešpektovať a byť rešpektovaný (To respect others and be respected)