2% PRE VAŠE DETI

Časté otázky

Časté otázky

AKOU FORMOU UČÍTE DETI CUDZÍ JAZYK?
Deti sa u nás učia anglický jazyk prirodzeným spôsobom. V každej triede máme native speakera alebo odborného anglického lektora, ktorý s deťmi komunikuje po anglicky počas celého dňa.

MÔŽEM SVOJE DIEŤA ZAPÍSAŤ KEDYKOĽVEK AJ POČAS ROKA?
Každý rok v máji prijímame žiadosti na nasledujúci školský rok a v prípade voľnej kapacity vieme prijať deti aj počas roka.

OD AKÉHO VEKU PRIJÍMATE DETI?
Do jasličiek sa prijímajú deti od 1,5 do 3 rokov. Do škôlky prijímame deti od 3 do 6 rokov veku dieťaťa a v prípade voľnej kapacity vieme prijať aj mladšie dieťa, nie však mladšie ako 2 roky.

AKO U VÁS PREBIEHA ADAPTÁCIA?
Adaptačný proces prebieha u každého dieťaťa individuálne v závislosti od jeho potrieb, a preto jeho trvanie/nastavenie môže byť u každého dieťaťa rôzne. Na osobnom stretnutí vám nastavenie individuálneho adaptačného postupu radi vysvetlíme. Obvykle je toto obdobie zvládnuté do 2 týždňov a účasť v škôlke je postupne nabiehajúca (najskôr 2hod, potom doobedie a následne celý deň).

JE ŠKÔLKA OTVORENÁ POČAS CELÉHO ROKA?
Áno škôlka je otvorená celoročne, s výnimkou 2 týždňov počas letných prázdnin kedy musí byť prevádzka materskej školy prerušená (Vyhláška MŠ SR č. 541/2021 Z. z. o materskej škole) a počas vianočných prázdnin (spravidla od 22.12 – 7.1). Jasle nemajú v lete prerušenú prevádzku.

PONÚKATE POOBEDNÉ KRÚŽKY?
Snažíme sa poskytnúť rodičom pod jednou strechou výber poobedných záujmových krúžkov, aby nemuseli ešte po škôlke voziť deti na krúžky. Ponuku záujmových krúžkov vám veľmi radi predstavíme na osobnom stretnutí.

AKO ČASTO CHODÍTE VON?
Von chodievame s deťmi každý deň za akéhokoľvek počasia.
Preto treba prispôsobiť deťom oblečenie aj do dažďa.

AKÁ JE U VÁS STRAVA?
Strava u nás je poskytovaná renomovaným dodávateľom známym pod názvom „Čo jedia zdravé deti“. Deťom s alergiami alebo intoleranciami ponúkame stravovanie bezlepkové, bezlaktózové alebo bez vajíčok. Jedálniček si môžete pozrieť na https://zdravydom.menu/

PREBIEHA U VÁS PREDŠKOLSKÁ PRÍPRAVA?
Naša materská škola je zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. Deti u nás absolvujú predškolskú prípravu a plnia povinné predprimárne vzdelávanie. Spolupracujeme s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, pripravujeme deti na zápis a tiež pomáhame rodičom s výberom základnej školy. Jasličky sú oficiálne poskytovanou sociálnou službou a sú registrované ako poskytovateľ sociálnej služby pod Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

AKÝ POPLATOK SA PLATÍ ZA JASLE ALEBO ŠKÔLKU?
Dieťa sa do materskej školy prijíma na celodennú výchovu a vzdelávanie. Adaptačný pobyt dieťaťa v materskej škole je najviac na 2 mesiace. Školné sa pohybuje vo výške od 641 do 780€ v závislosti od zvoleného programu (bližie informácie ohľadom ponúkaných programov nájdete na našej web stránke). Stravné sa hradí vo forme mesačnej zálohy a to vo výške 90 eur podľa typu stravy. Na konci školského roka sa vyúčtuje skutkový stav odobratej stravnej jednotky. Extra hradené aktivity sú voliteľné - krúžková činnosť, plávanie, korčuľovanie