2% PRE VAŠE DETI

nazov

MŠ Malé Krasňany

Materská škola pre deti od 2 do 6 rokov

MŠ Malé Krasňany

Bystrá škôlka - Malé Krasňany je situovaná na pomedzí mesta a prírody. Ponúka tak možnosť mladým rodinám žijúcim v tejto lokalite umiestniť dieťa v svojom obytnom bloku. Pre ľudí z mesta, je zas lákadlom blízkosť prírody, vinohradov a každodenných prechádzok v nej za akéhokoľvek počasia.

Škôlka je zaradená do siete škôl a školských zariadení SR, moderne zariadená a postavená na Montessori princípoch, rešpektujúcej komunikácii a angličtinou počas celého dňa.

Náš tím

 • Gabriela Mattošová

  Gabriela Mattošová

  Zakladateľka

  Gabriela Mattošová

  Gabriela Mattošová

  Zakladateľka

  Z mojich skúseností je rešpektujúci prístup a podnetné prostredie pri výchove a vzdelávaní detí enormne dôležité a zároveň v našej spoločnosti veľmi nedocenené a málo uplatňované. Snažíme sa denne sprevádzať každé naše dieťa pri jeho prirodzenom budovaní si vlastnej sebaistoty, vnútornej rovnováhy a prirodzenej motivácii učiť sa. Spokojné, šťastné a bystré dieťa je pre mňa výstupom našej práce. To je Bystrá škôlka.

  Vzdelanie: 
  The Open University, London, UK

  • Master of Business Administration – Business and Management
  • Professional Diploma in Business and Management
  • Professional Certificate in Management
  Norfolk Senior High School, NE, USA
  Evanjelické gymnázium,  Tisovec – anglické bilingválne maturitné štúdium

  Kurzy a školenia:
  Association Montessori Internationale (AMI) – Assistants Certificate Courses
  • Infancy 0-3 years
  • Primary 3-6 years
  Kurz Rešpektovať a byť rešpektovaný – Manželia Kopřivovci
   
   

 • Petra Szántai

  Petra Szántai

  Riaditeľka MŠ

  Petra Szántai

  Petra Szántai

  Riaditeľka MŠ

  Vzdelanie:

  • Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta: magisterský odbor: Predprimárne vzdelávanie
  • Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, bakalársky odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
  Doplňujúce vzdelávanie:
  • Prvá a druhá atestácia pre materské školy
  • Funkčné vzdelávanie: Manažment školy a školského zariadenia a všetky rozširujúce moduly funkčného vzdelávania
  • Anglický jazyk: QTS qualified teacher status, Certifikát: Britský kvalifikovaný pedagóg
  Kurzy a školenia
  • Montessori courses, Maria Montessori Institute London
  • AMI 0-3 a 3-6 asistentské kurzy, Montessori Institute Praha
  • Vzdelávacie semináre Montessori pedagogiky pre vek 0 – 12 rokov, Centrum Alfamília
  • Národný kurz Montessori pedagogiky pre vek 3 – 6 rokov, Slovenská asociácia Montessori – prebieha
  • Rešpektovať a byť rešpektovaný

 • Martina Dobrotová

  Martina Dobrotová

  Vedúca prevádzky Malé Krasňany

  Martina Dobrotová

  Martina Dobrotová

  Vedúca prevádzky Malé Krasňany

  Prácu s deťmi som si vybrala, pretože ma veľmi baví sprevádzať deti pri ich každodennom poznávaní, pri bežných i nevšedných aktivitách a v čo najväčšej miere ich zapájať. Pozorovať ako sa prirodzene a spontánne učia, nechávať im priestor na otázky a podporovať to, čo ich zaujíma. Teší ma s nimi znovuobjavovať svet, tešiť sa z "tu a teraz" a v neposlednom rade mám radosť, že sa môžem kontinuálne vzdelávať v oblasti, ktorá ma vždy zaujímala a ku ktorej som sa dostala aj vďaka svojim dvom deťom :)

  Vzdelanie:
  Ekonomická univerzita v BA (Medzinárodné podnikanie, Ing.), 2009
  Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo (Súkromná stredná pedagogická škola v Bratislave, nadstavbové štúdium), 2019

  Kurzy a školenia:
  Akreditovaný kurz Montessori pedagogika pre materské školy (Montessori Morava, Brno), 2020
  Dieťa a hudba, pohyb a hra (Pro Solutions, 2019)
  Grafomotorika od škôlky do školy (Soňa Pekarovičová, CentrumDys, 2018)

 • Melissa Aygun

  Melissa Aygun

  Anglický lektor

  Melissa Aygun

  Melissa Aygun

  Anglický lektor

  What I enjoy about my job is making a difference in a child's life. Seeing the light of excitement in a child's eyes when they accomplish something for the first time is an amazing experience and I feel so fortunate to be apart of that. 

  Education: Alun School Sixth Form

  Certificates and extra training: 
  BTEC Diploma in Performing Arts and Musical Theatre.
  A LEVEL Diploma in English Literature and English Language. 
  I have also worked around the world as a preschool english tutor from Kiev Ukraine to Paris France.

 • Sarah Jevičová

  Sarah Jevičová

  Pedagóg

  Sarah Jevičová

  Sarah Jevičová

  Pedagóg

  Vždy som sa chcela stať pani učiteľkou a mala som k deťom blízko. Najviac ma na práci pani učiteľky baví to, aké sú deti láskavé a úprimné. Ich čistá radosť, to ako nič nedokážu predstierať a prirodzená zvedavosť, ktorá im napomáha k rozvoju. Som veľmi rada, že sa pri svojom povolaní môžem podieľať na rozvíjaní rôznych osobností, pričom má každá svoje čaro.

  Vzdelanie:
  Súkromná pedagogická a sociálna akadémia EBG Humenné: Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo
  I. stupeň VŠ štúdia: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre: Špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia.
  II. stupeň VŠ štúdia: Univerzita Komenského v Bratislave  Špeciálna pedagogika: Poradenstvo a Diagnostika a pedagogika mentálne postihnutých. 

  Kurzy a Školenia:
  IUVENTA -Slovenský inštitút mládeže: KomPrax - Vzdelávanie mladých vedúcich pre oblasť práce s mládežou.
   

 • Katarína Sládeková

  Katarína Sládeková

  Pedagóg

  Katarína Sládeková

  Katarína Sládeková

  Pedagóg

  Byť súčasťou detského sveta, byť ich kamarátkou a oporou je pre mňa to najkrajšie povolanie, aké som si mohla vybrať. Toto povolanie by mal robiť človek srdcom a ja cítim, že tu som na správnom mieste.

  Vzdelanie:
  Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre, odbor Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo

  Kurzy a školenia:
  Montessori kurz Bystrá škôlka, Montessori Senec

 • Veronika Hrbčeková

  Veronika Hrbčeková

  Pedagóg

  Veronika Hrbčeková

  Veronika Hrbčeková

  Pedagóg

  Prácu s deťmi som si vybrala, pretože ma baví pomáhať a umožňovať deťom spoluobjavovať svet, spoločne hľadať odpovede na ich otázky, a tak podporovať deti v ich úsilí. Je fascinujúce pozorovať, ako je každé dieťa iné, pozorovať ich spontánnosť v učení a prirodzenú zvedavosť. Odmenou je pre mňa ich každodenná radosť a láska, ktorou nás zahŕňajú. 

  Vzdelanie: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - bakalárske štúdium - Predškolská a elementárna pedagogika Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - magisterské štúdium - Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie 

  Kurzy a školenia:
  Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu v Ružomberku - odbor hudobný - hra na klavír 

 • Sabina Baisalbayeva

  Sabina Baisalbayeva

  Anglický lektor

  Sabina Baisalbayeva

  Sabina Baisalbayeva

  Anglický lektor

  In my opinion, the teaching profession will never lose its relevance. Without teachers I cannot imagine the existence of mankind.  After all, this is the person who educates, teaches, instructs the future generation. And I’m grateful for take that responsibility, because I know teachers are entrusted with the most precious thing in the world - our children. 


  Education: I graduated in China, Beijing. Architecture bachelor degree. 


  Certificates and extra training:
  Teaching English 3-6 years old children – 1 year in China
  Certificate: Creative Writing and Jolly English

 • Zuzana Nováková

  Zuzana Nováková

  Pedagóg

  Zuzana Nováková

  Zuzana Nováková

  Pedagóg

  Som absolventkou magisterského štúdia Univerzity Komenského v Bratislave v študijnomodbore učiteľstvo a pedagogické vedy a od roku 2015 sa venujem práci s deťmi, ktorú uždnes považujem za neoddeliteľnú súčasť môjho života. Počas štúdia na vysokej škole som saaktívne venovala práci s rôznymi vekovými kategóriami detí v oblasti všeobecno-pohybovej, gymnastickej a tanečnej prípravy. Čas strávený s deťmi do môjho života vniesol veľa radostia k deťom mám aj vďaka mojim predchádzajúcim skúsenostiam veľmi priaznivývzťah. Práca s nimi je pre mňa potešením.


  Vzdelanie: 

  Univerzita Komenského v Bratislave- Magisterský titul- Učiteľstvo a pedagogické vedy


  Aktualizačné vzdelávanie, certifikát - Ako komunikovať s agresívnym a ochranárskymrodičom

  Montessori kurz Senec

Fotogaléria MŠ Malé Krasňany

Priestory a pomôcky