2% PRE VAŠE DETI

nazov

MŠ Malé Krasňany

Materská škola pre deti od 2 do 6 rokov

MŠ Malé Krasňany

Bystrá škôlka - Malé Krasňany je situovaná na pomedzí mesta a prírody. Ponúka tak možnosť mladým rodinám žijúcim v tejto lokalite umiestniť dieťa v svojom obytnom bloku. Pre ľudí z mesta, je zas lákadlom blízkosť prírody, vinohradov a každodenných prechádzok v nej za akéhokoľvek počasia.

Škôlka je zaradená do siete škôl a školských zariadení SR, moderne zariadená a postavená na Montessori princípoch, rešpektujúcej komunikácii a angličtinou počas celého dňa.

Fotogaléria MŠ Malé Krasňany

Priestory a pomôcky

Náš tím

 • Gabriela Mattošová

  Gabriela Mattošová

  Zakladateľka

  Gabriela Mattošová

  Gabriela Mattošová

  Zakladateľka

  Z mojich skúseností je rešpektujúci prístup a podnetné prostredie pri výchove a vzdelávaní detí enormne dôležité a zároveň v našej spoločnosti veľmi nedocenené a málo uplatňované. Snažíme sa denne sprevádzať každé naše dieťa pri jeho prirodzenom budovaní si vlastnej sebaistoty, vnútornej rovnováhy a prirodzenej motivácii učiť sa. Spokojné, šťastné a bystré dieťa je pre mňa výstupom našej práce. To je Bystrá škôlka.

  Vzdelanie: 
  The Open University, London, UK

  • Master of Business Administration – Business and Management
  • Professional Diploma in Business and Management
  • Professional Certificate in Management
  Norfolk Senior High School, NE, USA
  Evanjelické gymnázium,  Tisovec – anglické bilingválne maturitné štúdium

  Kurzy a školenia:
  Association Montessori Internationale (AMI) – Assistants Certificate Courses
  • Infancy 0-3 years
  • Primary 3-6 years
  Kurz Rešpektovať a byť rešpektovaný – Manželia Kopřivovci
   
   

 • Petra Szántai

  Petra Szántai

  Riaditeľka MŠ

  Petra Szántai

  Petra Szántai

  Riaditeľka MŠ

  Vzdelanie:

  • Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta: magisterský odbor: Predprimárne vzdelávanie
  • Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, bakalársky odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
  Doplňujúce vzdelávanie:
  • Prvá a druhá atestácia pre materské školy
  • Funkčné vzdelávanie: Manažment školy a školského zariadenia a všetky rozširujúce moduly funkčného vzdelávania
  • Anglický jazyk: QTS qualified teacher status, Certifikát: Britský kvalifikovaný pedagóg
  Kurzy a školenia
  • Montessori courses, Maria Montessori Institute London
  • AMI 0-3 a 3-6 asistentské kurzy, Montessori Institute Praha
  • Vzdelávacie semináre Montessori pedagogiky pre vek 0 – 12 rokov, Centrum Alfamília
  • Národný kurz Montessori pedagogiky pre vek 3 – 6 rokov, Slovenská asociácia Montessori – prebieha
  • Rešpektovať a byť rešpektovaný

 • Martina Dobrotová

  Martina Dobrotová

  Vedúca prevádzky Malé Krasňany

  Martina Dobrotová

  Martina Dobrotová

  Vedúca prevádzky Malé Krasňany

  Prácu s deťmi som si vybrala, pretože ma veľmi baví sprevádzať deti pri ich každodennom poznávaní, pri bežných i nevšedných aktivitách a v čo najväčšej miere ich zapájať. Pozorovať ako sa prirodzene a spontánne učia, nechávať im priestor na otázky a podporovať to, čo ich zaujíma. Teší ma s nimi znovuobjavovať svet, tešiť sa z "tu a teraz" a v neposlednom rade mám radosť, že sa môžem kontinuálne vzdelávať v oblasti, ktorá ma vždy zaujímala a ku ktorej som sa dostala aj vďaka svojim dvom deťom :)

  Vzdelanie:
  Ekonomická univerzita v BA (Medzinárodné podnikanie, Ing.), 2009
  Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo (Súkromná stredná pedagogická škola v Bratislave, nadstavbové štúdium), 2019

  Kurzy a školenia:
  Rešpektovať a byť rešpektovaný (Žít s respektem, 2022)
  Montessori kurz Senec (Matematika, Zmyslove cvicenia, Jazyk, Kozmicka vychova, 2022)
  Akreditovaný kurz Montessori pedagogika pre materské školy (Montessori Morava, Brno), 2020
  Dieťa a hudba, pohyb a hra (Pro Solutions, 2019)
  Grafomotorika od škôlky do školy (Soňa Pekarovičová, CentrumDys, 2018)
   

 • Sarah Jevičová

  Sarah Jevičová

  Pedagóg

  Sarah Jevičová

  Sarah Jevičová

  Pedagóg

  Vždy som sa chcela stať pani učiteľkou a mala som k deťom blízko. Najviac ma na práci pani učiteľky baví to, aké sú deti láskavé a úprimné. Ich čistá radosť, to ako nič nedokážu predstierať a prirodzená zvedavosť, ktorá im napomáha k rozvoju. Som veľmi rada, že sa pri svojom povolaní môžem podieľať na rozvíjaní rôznych osobností, pričom má každá svoje čaro.

  Vzdelanie:
  Súkromná pedagogická a sociálna akadémia EBG Humenné: Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo
  I. stupeň VŠ štúdia: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre: Špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia.
  II. stupeň VŠ štúdia: Univerzita Komenského v Bratislave  Špeciálna pedagogika: Poradenstvo a Diagnostika a pedagogika mentálne postihnutých. 

  Kurzy a Školenia:
  IUVENTA -Slovenský inštitút mládeže: KomPrax - Vzdelávanie mladých vedúcich pre oblasť práce s mládežou.
   

 • Veronika Hrbčeková

  Veronika Hrbčeková

  Pedagóg

  Veronika Hrbčeková

  Veronika Hrbčeková

  Pedagóg

  Prácu s deťmi som si vybrala, pretože ma baví pomáhať a umožňovať deťom spoluobjavovať svet, spoločne hľadať odpovede na ich otázky, a tak podporovať deti v ich úsilí. Je fascinujúce pozorovať, ako je každé dieťa iné, pozorovať ich spontánnosť v učení a prirodzenú zvedavosť. Odmenou je pre mňa ich každodenná radosť a láska, ktorou nás zahŕňajú. 

  Vzdelanie: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - bakalárske štúdium - Predškolská a elementárna pedagogika Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - magisterské štúdium - Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie 

  Kurzy a školenia:
  Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu v Ružomberku - odbor hudobný - hra na klavír 

 • Zuzana Nováková

  Zuzana Nováková

  Pedagóg

  Zuzana Nováková

  Zuzana Nováková

  Pedagóg

  Som absolventkou magisterského štúdia Univerzity Komenského v Bratislave v študijnomodbore učiteľstvo a pedagogické vedy a od roku 2015 sa venujem práci s deťmi, ktorú uždnes považujem za neoddeliteľnú súčasť môjho života. Počas štúdia na vysokej škole som saaktívne venovala práci s rôznymi vekovými kategóriami detí v oblasti všeobecno-pohybovej, gymnastickej a tanečnej prípravy. Čas strávený s deťmi do môjho života vniesol veľa radostia k deťom mám aj vďaka mojim predchádzajúcim skúsenostiam veľmi priaznivývzťah. Práca s nimi je pre mňa potešením.


  Vzdelanie: 

  Univerzita Komenského v Bratislave- Magisterský titul- Učiteľstvo a pedagogické vedy


  Aktualizačné vzdelávanie, certifikát - Ako komunikovať s agresívnym a ochranárskymrodičom

  Montessori kurz Senec

 • Maricar Faith Balladares

  Maricar Faith Balladares

  Anglický lektor

  Maricar Faith Balladares

  Maricar Faith Balladares

  Anglický lektor

  Hailing from the Philippines, I find immense joy in working with children, cherishing everymoment spent with them.

  As an English tutor, I've had the privilege of witnessing the captivating nature of children'sboundless energy and insatiable curiosity.

  Engaging in interactive play and actively contributing to their growth has been a source of great fulfillment for me.I remain committed to providing a nurturing environment where children can flourish, learn, and thrive as they embark on their educational journey.


  Education:
  I graduated in the Philippines. 
  Bachelor of Science in Biology

  Certificate: Jollyphonics 

 • Elif Kollarik

  Elif Kollarik

  Anglický lektor

  Elif Kollarik

  Elif Kollarik

  Anglický lektor

  I am passionate about teaching English Language as well as supporting pupils in their daily life struggles. My goal is to be seen as a good teacher and a reliable mentor by the students. I had been trained to be a teacher since secondary education of mine. If I could explain myself in a couple of words I’d say easygoing, teamworker, have good sense of humour  with sense of professionalism.