2% PRE VAŠE DETI

nazov

MŠ Sky Park

Materská škola pre deti od 2 do 6 rokov

Bystrá škôlka - SKY PARK

Bystrá škôlka v SKY PARK by Zaha Hadid je modernou škôlkou v centre hlavného mesta. Postavili sme ju na Montessori princípoch a angličtina počas celého dňa je samozrejmosťou.

Škôlka má výbornú polohu pre rodiny zo Starého mesta, alebo rodiny žijúce v SKY PARKu, Twin City či Panorama City. Vhodná je aj pre ľudí, ktorí pracujú v okolitých kancelárskych budovách a celkovo v centre a širšom centre mesta.

Náš tím

 • Gabriela Mattošová

  Gabriela Mattošová

  Zakladateľka

  Gabriela Mattošová

  Gabriela Mattošová

  Zakladateľka

  Z mojich skúseností je rešpektujúci prístup a podnetné prostredie pri výchove a vzdelávaní detí enormne dôležité a zároveň v našej spoločnosti veľmi nedocenené a málo uplatňované. Snažíme sa denne sprevádzať každé naše dieťa pri jeho prirodzenom budovaní si vlastnej sebaistoty, vnútornej rovnováhy a prirodzenej motivácii učiť sa. Spokojné, šťastné a bystré dieťa je pre mňa výstupom našej práce. To je Bystrá škôlka.

  Vzdelanie: 
  The Open University, London, UK

  • Master of Business Administration – Business and Management
  • Professional Diploma in Business and Management
  • Professional Certificate in Management
  Norfolk Senior High School, NE, USA
  Evanjelické gymnázium,  Tisovec – anglické bilingválne maturitné štúdium

  Kurzy a školenia:
  Association Montessori Internationale (AMI) – Assistants Certificate Courses
  • Infancy 0-3 years
  • Primary 3-6 years
  Kurz Rešpektovať a byť rešpektovaný – Manželia Kopřivovci
   
   

 • Petra Szántai

  Petra Szántai

  Riaditeľka MŠ

  Petra Szántai

  Petra Szántai

  Riaditeľka MŠ

  Vzdelanie:

  • Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta: magisterský odbor: Predprimárne vzdelávanie
  • Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, bakalársky odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
  Doplňujúce vzdelávanie:
  • Prvá a druhá atestácia pre materské školy
  • Funkčné vzdelávanie: Manažment školy a školského zariadenia a všetky rozširujúce moduly funkčného vzdelávania
  • Anglický jazyk: QTS qualified teacher status, Certifikát: Britský kvalifikovaný pedagóg
  Kurzy a školenia
  • Montessori courses, Maria Montessori Institute London
  • AMI 0-3 a 3-6 asistentské kurzy, Montessori Institute Praha
  • Vzdelávacie semináre Montessori pedagogiky pre vek 0 – 12 rokov, Centrum Alfamília
  • Národný kurz Montessori pedagogiky pre vek 3 – 6 rokov, Slovenská asociácia Montessori – prebieha
  • Rešpektovať a byť rešpektovaný

 • Katarína Herényiová

  Katarína Herényiová

  Pedagóg

  Katarína Herényiová

  Katarína Herényiová

  Pedagóg

  Rovnako ako Maria Montessori verím, že „dieťa nie je prázdna nádoba, ktorá by mala byť naplnená vedomosťami“. Vzdelávanie by malo byť o podpore prirodzenej zvedavosti detí a ich výchove. Pomocou Montessori metódy môžeme napomôcť plnému rozvoju osobnosti dieťaťa. Pomáhame deťom sťať sa nezávislými, zodpovednými, láskavými, starostlivými a šťastnými ľuďmi. A vidieť to, ako pomocou šťastných detí môžeme meniť svet, je dôvod prečo svoju prácu milujem.

  Vzdelanie:
  Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľatvo 2017

  Kurzy a školenia:
  AMI 3-6 Assistant course
  Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B. Eľkonina
  Hejného metóda pre MŠ

 • Athena Koskay

  Athena Koskay

  Anglický lektor

  Athena Koskay

  Athena Koskay

  Anglický lektor

  I am born Canadian, I lived in canada for half of my life. I started teaching English when I moved to Bratislava to my stepsisters and since then I knew I wanted to be a teacher. I love to see the excitement of children when they are learning,understanding and using new words every day. 

  Education:
  Stredna odborna škola Masediálnych a informačných študií

  Courses:
  Jolly Phonics Module 1 & 2
  Montessori Course Bystra Skolka

 • Martina Krnáčová

  Martina Krnáčová

  Pedagóg

  Martina Krnáčová

  Martina Krnáčová

  Pedagóg

  Štúdium a neskôr povolanie som si zvolila vďaka možnosti neustáleho vzdelávania, uplatnenia kreativity a trpezlivosti, ktorá sa pri práci s deťmi veľakrát zíde. V kombinácii s dobrou spoluprácou s rodičmi a predovšetkým s dobrými vzťahmi s deťmi s radosťou pozorujem postupné napredovanie detičiek. Naše povolanie predstavuje byť vzorom, priateľom a niekedy aj druhou mamou a práve preto ma táto práca neprestáva baviť.

  ​Vzdelanie: 
  Ukončené bakalárske štúdium v oblasti Predškolská a elementárna pedagogika
  Ukončené magisterské štúdium v oblasti Predškolská pedagogika

  Kurzy a školenia:
  „Oblasť aktivity každodenného života, senzomotorický materiál a Montessori filozofia – zameraného na prácu s deťmi 0-6 rokov”
  “Oblasť geografia, zoológia, botanika, kozmická výchova a Montessori filozofia – zameraná na prácu s deťmi 3-12 rokov”
  Module 1 Montessori course – Theoretical introduction and methodology 
  Module 2 Montessori course – Mathematics I
  Modul 1 - Teoretický úvod a metodológia Modul 2 - Matematika 1
  Jolly Phonics modul 1
  Jolly Phonics modul 2

 • Lýdia Bielová

  Lýdia Bielová

  Pedagóg

  Lýdia Bielová

  Lýdia Bielová

  Pedagóg

  V kontakte s deťmi predškolského veku som od svojej strednej školy, vďaka čomu som našla svoju vášeň - budovať pre deti podnetné prostredie a napomáhať im v ich osobnom individuálnom rozvoji.
  Za veľmi dôležité považujem vzdelávanie detí o ich emóciách, o zdvorilosti a ladnosti medzi sebou a v spoločnosti. K deťom pristupujem s rešpektujúcou komunikáciou, ktorou budujeme medzi sebou kultúru úcty, pohody a radosti :)

  Vzdelanie: 
  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - bakalárske štúdium - Predškolská a elementárna pedagogika

  Kurzy a školenia: 
  IUVENTA -Slovenský inštitút mládeže: KomPrax - Vzdelávanie mladých vedúcich pre oblasť práce s mládežou.

Fotogaléria MŠ Sky Park

Priestory a pomôcky