2% PRE VAŠE DETI

nazov

MŠ Sky Park

Materská škola pre deti od 2 do 6 rokov

Bystrá škôlka - SKY PARK

Bystrá škôlka v SKY PARK by Zaha Hadid je modernou škôlkou v centre hlavného mesta. Postavili sme ju na Montessori princípoch a angličtina počas celého dňa je samozrejmosťou.

Škôlka má výbornú polohu pre rodiny zo Starého mesta, alebo rodiny žijúce v SKY PARKu, Twin City či Panorama City. Vhodná je aj pre ľudí, ktorí pracujú v okolitých kancelárskych budovách a celkovo v centre a širšom centre mesta.

Fotogaléria MŠ Sky Park

Priestory a pomôcky

Náš tím

 • Gabriela Mattošová

  Gabriela Mattošová

  Zakladateľka

  Gabriela Mattošová

  Gabriela Mattošová

  Zakladateľka

  Z mojich skúseností je rešpektujúci prístup a podnetné prostredie pri výchove a vzdelávaní detí enormne dôležité a zároveň v našej spoločnosti veľmi nedocenené a málo uplatňované. Snažíme sa denne sprevádzať každé naše dieťa pri jeho prirodzenom budovaní si vlastnej sebaistoty, vnútornej rovnováhy a prirodzenej motivácii učiť sa. Spokojné, šťastné a bystré dieťa je pre mňa výstupom našej práce. To je Bystrá škôlka.

  Vzdelanie: 
  The Open University, London, UK

  • Master of Business Administration – Business and Management
  • Professional Diploma in Business and Management
  • Professional Certificate in Management
  Norfolk Senior High School, NE, USA
  Evanjelické gymnázium,  Tisovec – anglické bilingválne maturitné štúdium

  Kurzy a školenia:
  Association Montessori Internationale (AMI) – Assistants Certificate Courses
  • Infancy 0-3 years
  • Primary 3-6 years
  Kurz Rešpektovať a byť rešpektovaný – Manželia Kopřivovci

  Dvojročné maturitné štúdium/ Sukromná pedagogicka škôlka, študijný odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovateľstvo
   
   

 • Petra Szántai

  Petra Szántai

  Riaditeľka MŠ

  Petra Szántai

  Petra Szántai

  Riaditeľka MŠ

  Vzdelanie:

  • Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta: magisterský odbor: Predprimárne vzdelávanie
  • Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, bakalársky odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
  Doplňujúce vzdelávanie:
  • Prvá a druhá atestácia pre materské školy
  • Funkčné vzdelávanie: Manažment školy a školského zariadenia a všetky rozširujúce moduly funkčného vzdelávania
  • Anglický jazyk: QTS qualified teacher status, Certifikát: Britský kvalifikovaný pedagóg
  Kurzy a školenia
  • Montessori courses, Maria Montessori Institute London
  • AMI 0-3 a 3-6 asistentské kurzy, Montessori Institute Praha
  • Vzdelávacie semináre Montessori pedagogiky pre vek 0 – 12 rokov, Centrum Alfamília
  • Národný kurz Montessori pedagogiky pre vek 3 – 6 rokov, Slovenská asociácia Montessori – prebieha
  • Rešpektovať a byť rešpektovaný

 • Zuzana Stašková

  Zuzana Stašková

  Vedúca prevádzky Sky Park a Slnečnice

  Zuzana Stašková

  Zuzana Stašková

  Vedúca prevádzky Sky Park a Slnečnice

  "Deti možno zabudnú, čo ste povedali, čo ste urobili, ale nikdy nezabudnú, ako sa vedľa vás cítili."
  Na mojej práci ma najviac baví a napĺňa to, že mám tu možnosť pracovať s deťmi a vidieť šťastie v ich očiach, keď sa naučia niečo nové, keď sa niekam posunú. Práca s deťmi ma napĺňa, pretože nikto vám nedokáže dať toľko lásky a úprimnejšiu spätnú väzbu ako práve deti.

  Vzdelanie:
  Univerzita J.A. Komenského, odbor Pedagogika

  Kurzy a školenia:
  Národný kurz Montessori pedagogiky pre predškolský vek (Slovenská asociácia Montessori)
  Vzdelávací seminár Montessori pedagogiky pre vek 0 - 6 rokov (Centrum holistického vzdelávania)
  Kurz zameraný na vedenie detí predškolského veku Cassiopeia (Slovenský skauting)

  Dvojročné maturitné štúdium/ Sukromná pedagogicka škôlka, študijný odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovateľstvo
   

 • Sabina Baisalbayeva

  Sabina Baisalbayeva

  Anglický lektor

  Sabina Baisalbayeva

  Sabina Baisalbayeva

  Anglický lektor

  I firmly believe that the teaching profession will always remain relevant. I cannot conceive of a world
  without teachers, as they play a vital role in shaping the future generation. I express gratitude to those who
  willingly embrace this responsibility, recognizing that teachers are entrusted with the most invaluable
  asset in the world - our children.

  Education: I graduated in China, Beijing. Architecture bachelor degree.
  Certificates and extra training:

  Teaching English to 3-6 years old children – 1 year in China
  Certificate: Creative Writing and Jolly English

 • Miroslava Remeňová

  Miroslava Remeňová

  Anglický lektor

  Miroslava Remeňová

  Miroslava Remeňová

  Anglický lektor

  London was my home for 25 years, during which I served as a private nanny for various families. My role
  centered around establishing a safe, enjoyable, and affectionate space for their children. I consistently
  provided unwavering care, comfort, and addressed their physical, emotional, and cognitive requirements,
  resulting in the children's happiness, contentment, and the development of strong trust bonds with the
  families. Every child is a unique, one-of-a-kind individual, progressing and learning at their own pace. My
  unwavering dedication is to assist them in evolving into self-assured, intelligent, and joyful individuals who
  will carry these attributes forward into adulthood.
  I also worked in Dubai during my years abroad.

  Education:
  Secondary Business School Prievidza
  (Marketing, Accounting)

  Courses and certificates:
  - MNT Training - Common Core Skills (London)
  - Pediatric First Aid (London)
  - Enhanced DBS (London)
  - A Sensorial Approach to Montessori Teaching
  - Safeguarding Children Certificate
  - Seminar - Activities of daily life, sensorimotor material and Montessori philosophy - work with children from
  0 to 6 years old

 • Eva Bakaľárová

  Eva Bakaľárová

  Pedagóg

  Eva Bakaľárová

  Eva Bakaľárová

  Pedagóg

  Už počas štúdia som mala možnosť pracovať v rôznych výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Moja túžba venovať sa výchove a vzdelávaniu však začala ešte pri práci au-pair. Počas môjho pôsobenia ako pedagóg som mala možnosť viesť deti rôznej vekovej kategórie, ako aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami či deti nadané.
  Pri príprave predškolákov rada využívam metódu Prof. Eľkonina, ktorá je zameraná na fonematické uvedomovanie. Táto metóda vytvára priestor na hru a pomôže dieťaťu neskôr sa naučiť správne čítať.
  Poznatky z letnej školy Hejného metódy aplikujem dodnes avšak s rôznou gradáciou. Hejného metóda ma veľmi oslovila a som rada, že je tento inovatívny prístup  čím ďalej rozšírený do vzdelávacích inštitúcií.    
  Jednou z mojich obľúbenkýň v pedagogike je Maria Montessoriová, ktorá patrí medzi zakladateľky predškolskej výchovy na základe individuálneho princípu.
  Ako hovorí Maria „Ktokoľvek si praje nasledovať moju metódu, potrebuje pochopiť, že nesmie uctievať mňa, ale sledovať dieťa, ako svojho učiteľa“.
  Snažím sa o to, aby sa dieťa cítilo šťastne, bezpečne, rešpektované a aby som mu pomohla naplniť jeho potenciál.


  Vzdelanie: 
  Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, odbor predškolská a elementárna pedagogika


  Kurzy: 

  2023
  Montessori kurz Senec

  Erasmus + Jobshadowing v súkromnej materskej škole v Španielsku – Arenales Carabanchel
  Aktualizačné vzdelávanie, certifikát- Projektové vyučovanie v MŠ

  2022
  Erasmus + New ways to teach STEM and ICT  for teachers (children 4-8 years)
  Stimulačný program pre deti v predškolskom veku – Petra Arslan Šinková, detská psychologička
   „Zvládame silné emócie?“ rozhovory so psychologičkou
  Vplyv telesnej aktivity na rozvoj pohybovej sústavy dieťaťa
  Kurz prvej pomoci pre deti s Rescue Academy

  2021
  Letná škola Hejného metódy pre MŠ – pokročilí
  Atestačné portfólio 1
  Atestačné práca podľa novej legislatívy
  Ako pomôcť dieťaťu s artikulačnými alebo fonologickými ťažkosťami ?
  Čo by malo zvládnuť dieťa pred nástupom do ZŠ? Alebo: Budeme mať prváka.
  Webinár špeciálneho pedagóga a terapeuta Mgr. Jiriho Haldu- Ako sa s deťmi dohodnúť?
  Mediálna výchova v materskej škole
  Ako sa zmenilo vzdelávanie počas pandémie.
  Budovanie charakteru, tutoring, budovanie dobrých návykov, tímová spolupráca ,komunikácia.

  2020
  Ako komunikovať v záťažovej situácií s dieťaťom v materskej škole
  Základný kurz Hejného vyučovacej metódy pre učiteľov MŠ
  Ako na dištančné vzdelávanie v materských školách?

  2019
  Vzdelávací program Začít spolu – Step by Step v ČR
   

 • Daniela Nosáľová

  Daniela Nosáľová

  Pedagóg

  Daniela Nosáľová

  Daniela Nosáľová

  Pedagóg

  Už ako malá som snívala byť učiteľkou a za tým snom som si aj išla. Kedysi dávno som si prečítala jeden citát ktorý mi utkvel v pamäti a rada by som sa s vami oň podelila.
  “Tvoje dieťa dostane len jedno detstvo a to ovplyvní všetko- ako sa pozerá na svet, ako miluje, ako dôveruje a čo si myslí o sebe. Zakaždým keď s deťmi komunikuješ tak máš  moc povzbudiť alebo zadupať ich ducha.” 
  Tohto citátu sa držím už roky. Milujem byť autentická, kreatívna, spievať, tancovať, filozofovať s deťmi a odpovedať im na ich zaujímavé otázky. Milujem pozorovať ako deti napredujú a čo všetko dokážu. Učiť sa vzájomne úcte, rešpektu, pokore, láskavosti. To všetko s deťmi zažívam. V neposlednom rade nie len ja som ich učiteľ oni sú aj mojími učiteľmi.

   

  Vzdelanie: 
  Pedagogická a Sociálna Akadémia Prešov 

 • Alica Saloňová

  Alica Saloňová

  Anglický lektor

  Alica Saloňová

  Alica Saloňová

  Anglický lektor

  As a preschool teacher, I take immense joy and satisfaction in stimulating children’s curiosity and creativity
  through various everyday educational activities and providing them with a safe and healthy environment
  to learn and grow. After accumulating several years of international work experience in childcare and child
  education in Scotland, Greece and Finland, I have become aware of the need to pursue postgraduate study
  in order to advance my career and broaden my professional horizons. After finishing my Master Degree in
  Early Language Education for Intercultural Communication in Finland, I was able to achieve some of my
  other goals in my career and therefore I was able to work as a teacher in Iceland and Bali too before
  coming back to Slovakia.

  Education:
  UNIVERSITY OF EASTERN FINLAND
  Master Degree in Early Language Education for
  Intercultural Communication
  SCOTTISH QUALIFICATIONS AUTHORITY
  SVQ3 Social Services (Children and Young
  people) SCQ7, Level 7
  UNIVERSITY OF ZILINA
  Bachelor Degree in Social Pedagogy

  Courses:
  Finnish language
  Icelandic language
  German language