2% PRE VAŠE DETI

nazov

JASLE Slnečnice

Detské jasle pre deti od 1,5 do 3 rokov

Detské jasle Slnečnice

Sú situované na okraji Petržalky, v novovzniknutom bytovom komplexe. Ich zámerom je slúžiť nielen ľuďom zo Slnečníc, ale aj rodičom z celej Petržalky a priľahlých dedín, ako sú Jarovce, Rusovce, Rajka..

Detské jasle sú moderne zariadené a vybavené v duchu Montessori pedagogiky. Snažíme sa však kombinovať to najlepšie z rôznych smerov. Na dosah je príjemný lesík aj detské ihriská. 

Náš tím

 • Gabriela Mattošová

  Gabriela Mattošová

  Zakladateľka

  Gabriela Mattošová

  Gabriela Mattošová

  Zakladateľka

  Z mojich skúseností je rešpektujúci prístup a podnetné prostredie pri výchove a vzdelávaní detí enormne dôležité a zároveň v našej spoločnosti veľmi nedocenené a málo uplatňované. Snažíme sa denne sprevádzať každé naše dieťa pri jeho prirodzenom budovaní si vlastnej sebaistoty, vnútornej rovnováhy a prirodzenej motivácii učiť sa. Spokojné, šťastné a bystré dieťa je pre mňa výstupom našej práce. To je Bystrá škôlka.

  Vzdelanie: 
  The Open University, London, UK

  • Master of Business Administration – Business and Management
  • Professional Diploma in Business and Management
  • Professional Certificate in Management
  Norfolk Senior High School, NE, USA
  Evanjelické gymnázium,  Tisovec – anglické bilingválne maturitné štúdium

  Kurzy a školenia:
  Association Montessori Internationale (AMI) – Assistants Certificate Courses
  • Infancy 0-3 years
  • Primary 3-6 years
  Kurz Rešpektovať a byť rešpektovaný – Manželia Kopřivovci
   
   

 • Petra Szántai

  Petra Szántai

  Riaditeľka MŠ

  Petra Szántai

  Petra Szántai

  Riaditeľka MŠ

  Vzdelanie:

  • Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta: magisterský odbor: Predprimárne vzdelávanie
  • Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, bakalársky odbor: Predškolská a elementárna pedagogika
  Doplňujúce vzdelávanie:
  • Prvá a druhá atestácia pre materské školy
  • Funkčné vzdelávanie: Manažment školy a školského zariadenia a všetky rozširujúce moduly funkčného vzdelávania
  • Anglický jazyk: QTS qualified teacher status, Certifikát: Britský kvalifikovaný pedagóg
  Kurzy a školenia
  • Montessori courses, Maria Montessori Institute London
  • AMI 0-3 a 3-6 asistentské kurzy, Montessori Institute Praha
  • Vzdelávacie semináre Montessori pedagogiky pre vek 0 – 12 rokov, Centrum Alfamília
  • Národný kurz Montessori pedagogiky pre vek 3 – 6 rokov, Slovenská asociácia Montessori – prebieha
  • Rešpektovať a byť rešpektovaný

 • Vladimíra Byrtusová

  Vladimíra Byrtusová

  Vedúca Detské jasle

  Vladimíra Byrtusová

  Vladimíra Byrtusová

  Vedúca Detské jasle

  Úlohou pedagóga je podporovať deti v ich napredovaní, pomáhať im rásť a spoznávať svet, byť sprievodcom v kľúčovom období ich života. Vďaka uplatňovaniu rešpektujúceho prístupu v bezpečnom a podnetnom prostredí sa priaznivo ovplyvňuje formovanie osobnosti dieťaťa, budovanie sebaistoty či motivácia učiť sa a to už od útleho veku dieťaťa. Práve toto považujem za kľúčové faktory, vďaka ktorým ma táto profesia napĺňa.

  Vzdelanie: 
  Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore špeciálna pedagogika
  Stredná škola = Štúdium na pedagogickej a sociálnej akadémii - študijný odbor: pedagogické lýceum

  Kurzy a školenia:
  AMI certifikovaný kurz pre asistentov zameraný na prácu s deťmi od 0 do 3 rokov
  Rešpektovať a byť rešpektovaný
  Akreditovaný kurz bazálnej stimulácie

   

 • Mária Glatzová

  Mária Glatzová

  Pedagóg

  Mária Glatzová

  Mária Glatzová

  Pedagóg

  ​Hoci som jedináčik, už odmalička som vyhľadávala spoločnosť detí a aj preto som sa rozhodla venovať štúdiu učiteľského smeru. Povolanie učiteľka som si vybrala pretože si myslím, že je v spoločnosti jedno z tých najdôležitejších a formuje osobnosť, postoje a hodnoty tých, ktorí to potrebujú najviac. Deti milujem a to je dôvod, prečo im to všetko chcem aj odovzdávať.

  Vzdelanie:
  Vysokoškolské vzdelane II. stupňa v študijnom odbore učiteľstvo psychológie a španielskeho jazyka a literatúry na UK v BA
  Stredná škola - štúdium na jazykovom gymnáziu - Gymnáziu sv. Moniky
  Absolventka gymnastickej školy v odbore gymnastika

  Kurzy a školenia:
  Výučba Montessori metódy v rámci VŠ (predmet Dejiny pedagogiky)
   

 • Tatiana Šimoňáková

  Tatiana Šimoňáková

  Pedagóg

  Tatiana Šimoňáková

  Tatiana Šimoňáková

  Pedagóg

  Jedným z dôvodov, prečo si vážim vzdelanie, je sloboda, ktorú vďaka nemu mám. Skutočne slobodne sa totiž môže rozhodnúť len človek, ktorý má dostatok informácií a rozumie situácii, v ktorej sa nachádza. Preto najmä ako učiteľ chcem poskytnúť dieťaťu lásku, oporu, pocit bezpečia a empatiu, a podieľať sa tak na jeho rozvoji osobnosti v uvedomelého človeka, ktorý môže zlepšovať tento svet. Každé dieťa je iné, a preto rešpektujem a zohľadňujem túto inakosť. Prijímať svojich žiakov s úctou, láskou, veriť im a veriť hlavne ich schopnostiam, že to dokážu je prvým predpokladom spoločného úspechu, napredovania a pokroku, ktorý môžem u nich vidieť. Moderný učiteľ nie je len ten, čo učí a odovzdáva vedomosti, ale aj ten, čo sa učí. Odmenou mi je tak pohľad do detských, šťastných očí a mnoho objatí.


  Vzdelanie:
  Konzervatórium Dezidera Kardoša v Prešove-hudobný odbor hra na cimbale.


  Kurzy a Školenia:
  Kurz Monemama 0-3 rokov ako sa spolu hrať
  Montessori Senec certifikovaný kurz 5

 • Veronika Štiberová

  Veronika Štiberová

  Pedagóg

  Veronika Štiberová

  Veronika Štiberová

  Pedagóg

  Už od útleho detstva bolo mojim snom stať sa učiteľkou, pretože som mala neustále potrebu pomáhať druhým deťom. Najviac ma na práci s deťmi napĺňa, keď im môžem pomôcť nie len pri rozvoji ich tvorivosti, ale aj pri prekonávaní hraníc, ktoré vedú k lepšiemu poznaniu seba samého a aj svojho okolia. Veľkým pozitívom pre mňa pri tejto práci je spätná väzba od detí, ktorá prichádza v podobe úprimného detského úsmevu, ktorý nejde ničím nahradiť a je odmenou za dobre vykonanú prácu. 

  Vzdelanie:
  Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore sociálna práca
  Stredná škola = Štúdium na pedagogickej a sociálnej akadémii - študijný odbor: pedagogické lýceum

   

 • Daša Mäsiarová

  Daša Mäsiarová

  Pedagóg

  Daša Mäsiarová

  Daša Mäsiarová

  Pedagóg

  Vždy ma zaujímal detský svet, a mojím snom je byť jeho súčasťou. Montessori je skvelý štart do života, kde prebúdzame v každom malom stvorení veľké veci, ako samostatnosť, kreativitu a vytrvalosť. Každé dieťa je pre mňa motiváciou a istým spôsobom inšpiráciou, pretože toľko nevinnej radosti z maličkostí, úprimnosti a lásky pokope mi robí každý deň lepším dňom. „Pomôž mi, aby som to dokázal sám“ je veta, ktorá dokonale vystihuje to, čo chcem ponúknuť každému dieťaťu. Zo dňa na deň sa z detí stávajú bystrejšie, samostatnejšie malé bytosti, ktoré nám dospelým vedia vyčariť úsmev na tvári. Ich nevinná detská duša sa učí poznávať tento svet a ja im v tom vždy rada pomôžem. 


  Vzdelanie:
  Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v odbore predškolská a elementárna pedagogika​
  II. stupňa v odbore učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

  Kurzy a školenia
  Serafin – Konečne kreslím

 • Miroslava Šimková

  Miroslava Šimková

  Pedagóg

  Miroslava Šimková

  Miroslava Šimková

  Pedagóg

  Verím, že každé dieťa potrebuje najskôr cítiť pocit prijatia, lásky a až potom dokáže rozvíjať svoju osobnosť po všetkých stránkach. Preto je pre mňa veľmi dôležité poskytnúť deťom práve tú oporu a pocit, že každé jedno z nich je jedinečné a výnimočné.

  Podporovať dieťa v jeho schopnostiach, pomáhať mu rozvíjať jeho záujmy, sprevádzať ho na ceste za poznaním je to, čo mám na tejto práci rada. Najkrajším výsledkom sú pre mňa spokojné a šťastné deti.

   

  Vzdelanie: 

  Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore špeciálna pedagogika so špecializáciou na poradenstvo a narušenú komunikačnú schopnosť, poruchy učenia a správania na Pedagogickej fakulte UK v BA

  Stredná škola – Gymnázium sv. Moniky v Prešove

   

  Kurzy a školenia:

  Základy detskej neuropsychológie

Fotogaléria JASLE Slnečnice

Priestory a pomôcky