2% PRE VAŠE DETI

Ako zvládnuť adaptáciu dieťaťa v materskej škole.

Ako zvládnuť adaptáciu dieťaťa v materskej škole.

Vitaj September, ahoj škôlka, alebo Ako zvládnuť adaptáciu dieťaťa v materskej škole


Mesiac September sa najčastejšie spája so začiatkom školského roka. Prázdninové dni vystrieda obdobie nástupu do materských a základných škôl. Pre niektorých rodičov a ich detije to veľká udalosť a dôležitý moment, najmä pre tých najmenších, ktorí po prvýkrát začnú chodiť do škôlky a jaslí. 


Pre samotné dieťa je to veľký krok v dozrievaní po emocionálnej a sociálnej stránke, pretože nastáva prvé odlúčenie od rodiny, prispôsobenie sa novému režimu, pravidlám, začlenenie sa do kolektívu, budovanie si dôvery a nadväzovanie nových vzťahov. Je to zlomové obdobie nielen pre dieťa, ale aj pre rodičov. Proces nástupu do nového prostredia nie je jednoduchý a preto je dôležité spoločne hľadať cestu, ako ho v čo najväčšej možnej miere uľahčiť. Čím menej pochybností a neistoty u Vás budú deti vidieť, tým jednoduchšie bude pre nich sa novému prostrediu a situácii prispôsobiť. 


Prvé dni v škôlke či jasliach môžu byť stresujúce, ale jednotnosťou, dôslednosťou a trpezlivosťou, zo strany Vás rodičov a nás učiteľov, vytvárame dieťaťu podmienky na plynulú adaptáciu. Kľúčová je spolupráce a dôvera v to, že to Vaše dieťatko zvládne. 


Aj keď neexistuje manuál, či návod na bezproblémovú adaptáciu, pretože každé dieťa je individuálne, ponúkame Vám niekoľko overených odporúčaní:


• Cestou do škôlky sa s dieťaťom rozprávajte o tom, čo budete robiť, tiež čo budete robiť keď sa vráti zo škôlky. Nesľubujte mu však odmeny za to, keď nebude v škôlke plakať. 
• Ranné lúčenie môže byť sprevádzané krikom a plačom. Aj keď je to pre všetkých náročné, musíte toto obdobie vydržať a dôverovať učiteľkám, ktoré vedia ako dieťazaujať. 
• Nikdy neodchádzajte bez rozlúčenia. 
• Ak sa dá, rýchlo sa s dieťaťom rozlúčte. Nedávajte mu pocítiť, že by mohlo odísť s Vami. Čím dlhší totiž bude čas lúčenia, tým viac sa zvyšuje emocionálne napätie dieťaťa a tým aj samotného rodiča.
• Pomáhajú aj tzv. rituály rozlúčenia – zakývanie cez okno, objatie a iné. Je ale dobré ichnásledne pravidelne dodržiavať. 
• Ak má dieťa záchvat plaču, dajte mu najavo svoje pochopenie, že viete, že sa mu to nepáči, ale že poň určite prídete. Je však dobré hovoriť s dieťaťom o tejto prípadnejsituácii ešte pred tým, ako nastane, keď je dieťa pokojné.
• Informácie od pani učiteľky získavajte popoludní. Rozhovor v ranných hodinách by ho mohol rozrušovať. 
• Počas adaptácie deti veľmi málo, prípadne vôbec nechcú v materskej škole jesť. To môže viesť k zvyšovaniu ich plačlivosti a nervozite. Preto je dobré, ak máte po príchode pre dieťa pripravené niečo malé na zjedenie, niečo, čo má dieťa rado. 
• Hovorte s ním o jeho strachu a úzkosti. Snažte sa zistiť, čo ho trápi. Ak definujete čoho sa dieťa bojí, dokážete proti tomu v spolupráci s pedagógmi ľahšie bojovať. Dajte mu najavo, že rozumiete jeho možným obavám a uistite ho, že mu veríte že to zvládne. Tak zvýšite jeho sebadôveru. 
• Darujte mu nejakú maličkosť alebo poproste pani učiteľku, aby si dieťa mohlo vziať svoju obľúbenú hračku. Bude mu tak symbolizovať a dávať pocit bezpečia a istoty, že sa pre neho vždy vrátite. 
• Nedávajte dieťaťu po škôlke už žiadne ďalšie aktivity, ktoré by ho mohli vyčerpávať. Potrebuje si oddýchnuť a odfiltrovať svoj stres v pokojnom domácom prostredí.
• Aj keď sa Vám zdá situácia náročná a vyčerpávajúca, dochádzku neprerušujte ani na jeden deň. Netreba to vzdávať skôr ako je to nutné. Pravidelnosť, opakovanie a rituály rešpektujú potreby dieťaťa a poskytujú mu pocit bezpečia a istoty, čo vedie ku šťastnému prežívaniu. 


Aj adaptácia má šťastný koniec. Každé jedno dieťa je jedinečné, má iné povahové črty a predispozície, preto si nestanovujte žiadny limit a neporovnávajte Vaše dieťa s inými. Niektoré deti môžu a nemusia mať prejavy úzkosti či plačlivé záchvaty. U iných sa môžu prejaviť až po pár dňoch a pretrvávať niekoľko dní. No pamätajte, nakoniec si Vaše dieťa zvykne a Vy budete mať radosť z toho, že ste ho podporovali najlepšie ako ste vedeli, s láskou a porozumením. Vaše dieťa je v dobrých rukách, budeme ho sprevádzať a podporovať, aby rástlo a spoznávalo svet s rešpektom a prirodzene, v podnetnom a bezpečnom prostredí. 

 

 

Zdroje: 

KOŽÍK-LAHOTAYOVÁ, B., – OSAĎAN, R. 2021. Adaptácia dieťaťa na materskú školu. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave.

Raabe webinár: Adaptácia alebo ako podporiť dieťa pri vstupe do Materskej školy

SLEZÁKOVÁ, T. – TIPÁKOVÁ, A. 2006. Adaptácia dieťaťa na školu. Súčasné pohľady na pedagogickú teóriu a výskum. Nitra : PF UKF.