2% PRE VAŠE DETI

Montessori aktivita bežného života: Presýpanie

Montessori aktivita bežného života: Presýpanie

Oblasť: Cvičenia praktického života

Vek: 2,5 - 3 roky

Cieľ: Koordinácia pohybov, koncentrácia, zručnosť presýpať bez rozsypania

Materiál: podnos, dve rovnaké porcelánové alebo sklenené džbány, jeden džbán je naplnený do ¾ ryžou alebo inými strukovinami (hrach, šošovica, fazuľa, cícer a pod.)

PREDVEDENIE:
(Aktivita sa predvádza jednému dieťaťu a vždy pri stole.)
Rodič s dieťaťom prídu k miestu kde majú uloženú aktivitu. Rodič dieťaťu ukáže ako sa podnos drží a prenáša. Dieťa odnesie aktivitu k stolu.
Rodič najskôr predstaví a pomenujte jednotlivé časti: džbán, uško, okraj, nálievka.
Džbány sú otočené uškami od seba.

Nasleduje prezentácia rodiča:
Rodič ľavou rukou uchopí ľavý džbán za uško. (Zdvihne ľavú ruku do úrovne výšky džbánu. Posunie ju smerom k ušku džbánu. Vystrie dlaň ľavej ruky pred seba, pokrčí malíček a prstenník tak, že sa budú dotýkať dlane. Ukazovák a prostredník ľavej ruky ostanú spojené. Priblíži ich k ušku džbána a obkolesí nimi zozadu uško a vsunie ich do uška. Palec položí na uško zhora. Uško pevnejšie zovrie všetkými prstami ľavej ruky ((malíček a prostredník sú pod uškom)).

Pravú ruku s vystretými prstami priblíži k spodku džbánu sprava a podoprie džbán v jeho spodnej a strednej časti.

Džbánik zdvihne trošku nad úroveň prázdného džbánu (pravá ruka stále džbán podopiera), a posunie ho smerom k nemu. Džbánik zvoľna nakláňa pohybom lakťa smerom nahor a jeho rotáciou doprava tak, aby sa semienka pomaly presypávali. Pokračuje v nakláňaní, až pokiaľ džbán nevyprázdni.

Po vyklopení džbánu a vysypání jeho obsahu, džbán jemne nakloní k sebe a pohľadom skontroluje, či je prázdny. Vyrovná džbán do pôvodnej polohy (odkloní ho), vedie ho smerom na pôvodné miesto, položí ho ticho na stôl. Ak treba, poupratuje rozsypané zrnka. Potom, to isté urobí z opačnej strany (pravou rukou).

Nakoniec, ponúkne dieťaťu aktivitu:
„Teraz môžeš presýpať ty.“
(Dieťa si úchop prispôsobí. Úchop závisí od pomeru veľkosti ruky a uška.)