2% PRE VAŠE DETI

Montessori aktivita bežného života: Zametanie

Montessori aktivita bežného života: Zametanie

Pripravili sme si pre vás postup Montessori aktivity bežného života, ktorý keď zvládnete, nebudete už mať doma nikdy neporiadok. ????

Aktivita: ZAMETANIE
Oblas: Cvičenia praktického života
Vek: 2,5 +
Cieľ: Koordinácia pohybov, nezávislosť, zametanie
Materiál:
* potreby na zametanie: veľká metla, malá metlička, lopatka
* vedierko so “smeťami”: napr. väčšie hobliny, škrupinky z orieškov, vysušené pomarančové šupy, guľôčky z papiera a pod.)‌
* lepiaci krúžok

Predvedenie:
Rodič s dieťaťom prídu k miestu kde majú uložené potreby na zametanie. Rodič dieťaťu predstaví potrebný materiál:
“Teraz budeme potrebovať veľkú metlu, malú metličku, lopatku, vedierko so smetím a nálepku.”
Po predstavení materiálu, začína samotná ukážka zametania.
Rodič vysype smetí na zem. Potom, približne do stredu smetia nalepí nálepku (lepiaci krúžok)‌ a začína zametať veľkou metlou z každej strany smerom k nálepke (točí sa dokola)‌. Ak už je všetko zhrnuté v kope, vezme lopatku a malú metličku a všetko zhrnie do vedierka na smeti. Nakoniec, odlepí lepiaci krúžok a vráti metly na miesto.

Na záver nasleduje otázka:
“Chcel/a by si si to teraz vyskúšať aj ty?”