2% PRE VAŠE DETI

Podľa čoho si vybrať vhodnú materskú školu pre Vaše dieťa?

Podľa čoho si vybrať vhodnú materskú školu pre Vaše dieťa?

Vstup dieťaťa do materskej školy je dôležitým medzníkom v jeho ďalšom rozvoji. Materská škola vytvára pre dieťa nové perspektívy a výzvy – učí ho kooperovať v kolektíve, prijať a riadiť sa pravidlami a vedie ho k samostatnosti. Pre rodičov a dieťa je proces adaptácie sa novým zmenám spočiatku náročný. Dieťa vstupuje do nového prostredia, ktoré je preň neznáme a prináša so sebou veľa nezabudnuteľných a neobyčajných zážitkov. Častokrát je vstup do materskej školy sprevádzaný pocitmi neistoty, či už pre dieťa ale aj samotných rodičov. Je to úplne prirodzené, pretože každý chce pre svoje dieťa to najlepšie a vybrať mu ideálnu materskú školu.

Podľa čoho ale rodič vie, ktorá materská škola je tá ideálna? Je to veľmi individuálne a nedá sa to zovšeobecniť, avšak je tu niekoľko kritérií, ktoré môžu dopomôcť k jednoduchšiemu rozhodovaniu sa:1. Vzdialenosť a lokalita


Vzdialenosť materskej školy od Vášho bydliska či práce je dôležitým kritériom ale nemalo by byť na úplne prvom mieste. Materská škola v blízkosti domu alebo pracoviska môže byť z určitého pohľadu výhodné riešenie avšak všetko záleží od Vašich možností a podmienok. V tejto súvislosti je potrebné taktiež spomenúť aj otváracie hodiny materskej školy. Je potrebné, aby boli zosúladené s Vašim pracovným časom či už pri prinesení dieťaťa do materskej školy alebo jeho vyzdvihnutí. Každá materská škola má stanovené svoje vlastné pravidlá.2. Financie


Výber materskej školy bude závisieť aj od výšky Vášho rozpočtu. Suma závisí od typu školského zariadenia a vzdelávacieho programu, či nadštandardu, ktorý dané zariadenie ponúka. Je preto dôležité si prehodnotiť finančný rozpočet, ktorý ste ochotný investovať do predškolskej prípravy Vášho dieťaťa.3. Metódy a prístup vo výchove a vzdelávaní


Metódy a prístup vo výchove a vzdelávaní výrazne ovplyvňujú vývoj Vášho dieťaťa. Materská škola pripravuje deti na vstup do základnej školy a ich ďalší rozvoj. Nemenej dôležitý je v tomto smere aj individuálny prístup k deťom. Informujte sa o tom, aký pedagogický prístup materská škola uprednostňuje a ako zaobchádza s deťmi.4. Interiér a exteriér


Dôležitý je aj prvý dojem a to, ako celkovo na Vás a Vaše dieťa pôsobí atmosféra materskej školy. Aké je jej vybavenie, moderné zariadenie, či je prostredie podnetné, bezpečné a aké aktivity majú deti možnosť robiť. Školský dvor predstavuje veľké plus, kde majú deti možnosť vybehať sa a poskytuje im dostatok priestoru na prirodzenú hru.5. Strava


Je dôležité sa informovať aj o zabezpečení stravy v materskej škole. Ako je riešený jej dovoz alebo sa prípadne v materskej škole strava pre deti varí v kuchyni, jej pestrosť, prípadne možnosť dietického stravovania, ak má dieťa nejaké alergie a intolerancie.6. Personál


Najdôležitejším kritériom je samotný prístup pedagógov k deťom. Zoznámte sa a porozprávajte aj s učiteľkami, zistite aké majú vzdelanie a prax. Opýtajte sa aj na adaptačný program v materskej škole.7. Referencie


Pomôcť Vám vo výbere môžu aj referencie od ostatných rodičov na Vami vybranú škôlku. Či už od Vašich známych alebo referencií na internete.

Pokiaľ uvažujete nad Bystrou škôlkou neváhajte a dohodnite si s nami obhliadku, na ktorej Vám veľmi radi ukážeme priestory materskej školy a zodpovieme všetky Vaše otázky.


Milí rodičia, aj keď sa to môže zdať ako náročný proces, riaďte sa Vašou intuíciou, Vy najlepšie poznáte svoje dieťatko a viete, čo potrebuje. ????