2% PRE VAŠE DETI

Zapojenie dieťaťa do aktivít bežného života časť prvá.

Zapojenie dieťaťa do aktivít bežného života časť prvá.

Väčšina rodičov pozoruje, že batoľatá milujú pomáhať pri prácach v domácnosti či zúčastňovať sa aktivít, ktoré súvisia so starostlivosťou o nás a naše prostredie.
Aj napriek tomu, že tieto povinnosti sú pre nás, dospelých ľudí, rutinnými povinnosťami, malé deti ich milujú. Batoľatá sú prirodzene zvedavé, a zaujíma ich, čo sa chystáte robiť. Chcú byť dôležitou súčasťou rodiny. Rovnako, podieľanie sa na týchto činnostiach pôsobí upokojujúco aj na veľmi aktívne deti.

Namiesto hier ponúknime deťom možnosť venovať sa aktivitám každodenného života. Dovoľme im pomáhať v domácnosti a zúčastňovať sa aktivít, ktoré robíme aj my. Dôležité je sústrediť sa na proces a nie na výsledok. Keď vám dieťa pomáha, úloha bude trvať dlhšie a výsledok možno nebude vyzerať dokonale, ale dieťa si osvojí tieto zručnosti a stane sa na celý život dobrým pomocníkom v domácnosti. 

Ponúkame vám niekoľko spôsobov, ako sa môžu deti zúčastňovať aktivít každodenného života:

Starostlivosť o rastliny
➢ Polievanie kvetov
➢ Utieranie prachu z listov
➢ Zasievanie semienok

Príprava jedla
➢ Umývanie zeleniny
➢ Šľahanie vajíčok
➢ Naberanie cereálií z malej dózy do svojej misky a pridanie mlieka z malého džbánu.

Desiata
➢ Vytláčanie pomarančovej šťavy
➢ Lúpanie a krájanie ovocia
➢ Natieranie nátierky na chlieb

Pečenie
➢ Váženie surovín
➢ Pomáhanie s pridávaním surovín
➢ Miešanie

Upratovanie
➢ Zametanie
➢ Utieranie prachu
➢ Utieranie rozliatych tekutín

Obliekanie sa​
➢ Obliekanie a vyzliekanie ponožiek
➢ Zapínanie si topánok na suchý zips
➢ Obliekanie si trička

Pomáhanie s bielizňou​
➢ Dávanie špinavej bielizne do koša na bielizeň
➢ Vkladanie a vyberanie bielizne do práčky a z práčky
➢ Triedenie vypratej bielizne

Výlety do obchodu​
➢ Urobenie nákupného zoznamu s obrázkami
➢ Vyberanie vecí z regálu do nákupného vozíka
➢ Pomoc s tlačením vozíka

Učenie sa starostlivosti o seba​
➢ Vysmrkanie sa
➢ Česanie
➢ Čistenie zubov


Zdroj: Simone Davies (Montessori pre batoľatá – príručka pre rodičov, ako z dieťaťa vychovať zvedavého a zodpovedného človeka, 2021)